Menu


BC CELL    NA

    (Department Head)

    महाविद्यालय व विद्यापीठाच्या बिंदू नामावल्या प्रमाणित करणे. तांत्रिक स्वरूपाचे विद्याथी , शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती संकलन व सर्वेक्षण करून माहिती अद्यावत ठेवणे.

     

    Download Department Head Biodata